KOMENTAR: Zadruga

KOMENTAR: Zadruga
Druge ustanove kulture iz 19. veka, Matica srpska i SANU, nalaze se na budžetu. Samo je SKZ bačena na ..
Podeli vest