Prva esteska operacija mora da bude -savršena!

Prva esteska operacija mora da bude -savršena!
Dr Vileta Skorobać Ašanin o standardima u
Podeli vest