Zakup za 1.100 lokacija uključujući i kupališta

Zakup za 1.100 lokacija uključujući i kupališta
U pripremi su javni pozivi za zakup oko 1.100 lokacija na primorju, uključujući i kupališta u svim primorskim opštinama, a u Morskom dobru očekuju da će za dva do tri mjeseca imati potpisane ugovore o zakupu.
Podeli vest