Vuković: Hidromafija nastavlja da uništava naše rijeke

Vuković: Hidromafija nastavlja da uništava naše rijeke
Vuković napominje da uprkos činjenici da je većinsko stanovništvo šavničke opštine, bez obzira na njihovu partijsku pripadnost i političko opredjeljenje, protiv izgradnje mHE na rijeci Bukovica, što su pokazali brojnim protestima, građanskim peticijama i inicijativama, kompanija u vlasništvu Maksimovića počela danas sa pripremnim radovima i probijanjem pristupnog puta, gazeći interese građana i zakone države Crne Gore
Podeli vest