U￿�ivo: Sve "miri￿�e" na katastrofu ￿� Zvezda ve￿�a +20

U￿�ivo: Sve "miri￿�e" na katastrofu ￿� Zvezda ve￿�a +20
Podeli vest