U Novom Sadu sve više automobila i bicikala

U Novom Sadu sve više automobila i bicikala
Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Kravić prisustvovao je prezentaciji Smart plana razvoja saobraćaja zajedno sa predsednikom Skupštine Grada Novog Sada Zdravkom Jelušićem. Grad Novi Sad je pokrenuo inicijativu za izradu ovog plana u cilju usklađivanja saobraćajne ponude gradskog sistema sa zahtevima korisnika, kvaliteta životne sredine i standardima planiranja razvoja urbane mobilnosti evropskih gradova.
Podeli vest