Kičma Balkana puca preko Srbije - ne lome je ni Albanci ni Hrvati...

Kičma Balkana puca preko Srbije - ne lome je ni Albanci ni Hrvati...
Kad se posmatra stanje na Balkanu i centralni odnosi unutar naroda koji žive na tom prostoru, prema mišljenju profesora filološkog fakulteta Mila Lompara, treba uneti istorijsku perspektivu, a to je takozvana "habzburška konstanta" jer ona povezuje i odnose Srba i Hrvata, ali i odnose Srba i Albanaca.
Podeli vest