Ревизор открио незаконитости у исплати зарада у „Београд путу”

Ревизор открио незаконитости у исплати зарада у „Београд путу”
ЈКП „Београд пут” није у 2017. години у потпуности ускладило обрачун и исплату зарада са прописима, утврдила је Државна ревизорска институција. Како се наводи у извештају ДРИ, предузеће није платило порез на зараде и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање у износу од 3,58 милиона динара за плаћене расходе запосленима за рекреативни одмор, а уговори о привременим и повременим пословима закључивани су и за послове који трају дуже од 120 радних дана, односно целе године. Као прековремени рад је плаћан само рад у суботу и/или недељу, док се за прековремени рад радним даном, обављала прерасподела радног времена, што није у складу са Законом о раду, показала је ревизија, преноси Танјуг. Појединим запосленима су повећани коефицијенти и исплаћена је виша стимулација од
Podeli vest

Vesti

 

Drugi su pročitali