Žalbe na odluku o doktoratu Siniše Malog do 24. maja

Žalbe na odluku o doktoratu Siniše Malog do 24. maja
Svi zaposleni na Univerzitetu u Beogradu u nastavnom i naučnom zvanju imaju pravo da do 24. maja podnesu prigovor Univerzitetu na odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o doktorskoj disertaciji ministra finansija Siniše Malog.
Podeli vest