Poslednji Jugosloven u Smederevu - kad je slava ro￿�an nekada￿�nje dr￿�ave

Poslednji Jugosloven u Smederevu - kad je slava ro￿�an nekada￿�nje dr￿�ave
Zoran Brankovi￿pravnik i taksista iz Smedereva, sa rado￿￿se prise￿Titove Jugoslavije - i jedan je od retkih koji 29. novembar obele￿ava kao nekad - neradno, uz pe￿je, sarmu i partizanske pesme.
Podeli vest

Vesti

 

Drugi su pročitali