Marina Tucaković: Plašim se smrti, Karleuša mi je dala veliku podršku

Marina Tucaković: Plašim se smrti, Karleuša mi je dala veliku podršku
Ma­ri­na Tu­ca­ko­vić hra­bro se bo­ri sa opa­kom bo­le­šću i ne do­zvo­lja­va da je na tom pu­tu išta po­ko­le­ba. Ia­ko i da­lje pro­la­zi kroz te­žak pe­riod, ču­ve­ni te­k­sto­pi­sac se ne pre­da­je, ne­go uvek ra­do od­go­va­ra i na na­j­te­ža pi­ta­nja. Ta­ko je bi­lo i ovog pu­ta
Podeli vest