Šta se više isplati: Polovni Golf 6 ili 7?

Šta se više isplati: Polovni Golf 6 ili 7?
Bez obzira na to da li je re￿ novom ili polovnom Golfu, model je ve￿ugi niz godina najtra￿eniji kod kupaca polovnjaka. Zbog ￿iroke pristupa￿sti, trenutno se na tr￿i￿tu javlja dilema izme￿olfa 6 i 7.
Podeli vest