Hrvatskoj se žuri: Digitalni pasoši od 1. juna, a kako će funkcionisati?

Hrvatskoj se žuri: Digitalni pasoši od 1. juna, a kako će funkcionisati?
"Hrvatska ￿eli da od 1. juna po￿ sa primenjivanjem digitalnog zelenog sertifikata, odnosno zelenog kovid paso￿a koji ￿sadr￿ati informaciju da li je osoba vakcinisana, ima li negativan PCR test ili je prele￿ala kovid", rekla je ju￿dr￿avna sekretarka MUP-a Terezija Gras.
Podeli vest