Sutra na Beldocs festivalu "Jackass Forever", "Enio Morikone" i novi film Rut Bekerman "Mucenbaher"

Sutra na Beldocs festivalu "Jackass Forever", "Enio Morikone" i novi film Rut Bekerman "Mucenbaher"
U Hrvatskoj su 2005. godine radnici zauzeli fabriku mašinskih alata. Od tada oni deluju kolektivno, postajući jedini uspešan primer radničke okupacije u postsocijalističkoj Evropi. Danas, dok traže novi model kolektivnog vlasništva, mikrokosmički svet fabrike sukobljava se sa silama globalizovane tržišne ekonomije.
Podeli vest