U ime žrtve

U ime žrtve
U središtu angažovanog filma, da zaključimo, uvek je žrtva, ali ne bilo koja žrtva. Dakako, ne žrtva ..
Podeli vest