Izložba Miroslava Jeremića "Dah prirode"

Izložba Miroslava Jeremića "Dah prirode"
U Narodnom muzeju u Valjevu otvorena je izložba fotografija "Dah prirode" Miroslava Jeremića, kojom je obeleženo njegovih 55 godina bavljenja fotografijom. "Danas, pred negovim pejzažima stojimo kao u galeriji klasičnog slikarstva. Ne samo kao posmatrači refleksije vidljivog sveta, već opčinjeni strukturom aluvijalnih linija,
Podeli vest