Sanovnik

Žalost


Sva tumačenja se slašu da žalost u snu predskazuje srećne dane.

Podeli