Šapić je nakrivo nasađen glasnogovornik Vučića: Vesna Rakić Vodinelić o gradonačelnikovoj diskriminaciji LGBTI+

Šapić je nakrivo nasađen glasnogovornik Vučića: Vesna Rakić Vodinelić o gradonačelnikovoj diskriminaciji LGBTI+
Kad bi ovde bilo funkcionalnog javnog tužilaštva, možda bi se neki od tužilaca zamislio nad izjavom gradonačelnika Beograda, Aleksandra Šapića, o pripadnicima LGBTI+ populacije, i nad odredbom člana 387, u stavu 4. Krivičnog zakonika, a on glasi: „Ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje, protiv bilo kojeg lica ili grupe lica, zasnovanih na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.”
Podeli vest

Vesti

 

Drugi su pročitali