ALBANSKI LOBISTA ZAKUVAVA NOVE SUKOBE U BOSNI Server preti: Biće rata! - Alo.rs

ALBANSKI LOBISTA ZAKUVAVA NOVE SUKOBE U BOSNI Server preti: Biće rata! - Alo.rs
Samoproklamovani „stručnjak“ za Zapadni Balkan Danijel Server svojim izjavama iznova zakuvava ratne sukobe na Balkanu.
Podeli vest