"Hvala, Merima, što si održala reč" - Vesti - Život

"Hvala, Merima, što si održala reč" - Vesti - Život
Glumica Danijela ￿tajnfeld zahvalila se koleginici Merimi Isakovi￿koja je tako￿akon nje, optu￿ila glumca Branislava Le￿a za silovanje.
Podeli vest

Vesti

 

Drugi su pročitali