"Jedan pasus ne može da demantuje ono što se nalazi na hiljadu strana"

"Jedan pasus ne može da demantuje ono što se nalazi na hiljadu strana"
Gra￿ treba da veruju zdravstvenim radnicima, da se sa njima posavetuju o vakcinama i lekovima i da ne tra￿e jeftine odgovore kojima antivakseri poku￿avaju da demantuju ono ￿to su stru￿aci i nau￿ci opisali na na hiljadama stranica, poru￿ je danas Pavle Zeli￿z Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALEM).
Podeli vest