Gincburg: "Sputnjik V štiti i životinje"

Gincburg: "Sputnjik V štiti i životinje"
Vakcina Sputnjik V mo￿e dobro da za￿titi od koronavirusa i ￿ivotinje, izjavio je direktor Istra￿iva￿g centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja ruskog Ministarstva zdravlja Aleksandar Gincburg.
Podeli vest