Fajzer, Sputnjik ili Sinofarm? Koja vakcina se nabolje pokazala u Srbiji

Fajzer, Sputnjik ili Sinofarm? Koja vakcina se nabolje pokazala u Srbiji
Gra￿ Srbije najbr￿e su razvili imunitet sa Kovid vakcinom Fajzer i to dve nedelje nakon prve vakcine, za nijansu sporije Sputnjikom. Kineskoj vakcini treba du￿e da stvori antitela posebno kod starijih od 70 godina i naro￿o kod mu￿karaca.
Podeli vest