Sanovnik

Gubitak


San sa vrlo lošim značenjem, naročito ako sanjate novčani gubitak; ako sanjate da ste izgubili neku dragu osobu - to nagoveštava svađe.

Podeli