Sanovnik

Lokomotiva


Staro je verovanje da ako sanjate lokomotivu znači da ćete živeti daleko od kuće, dok nova tumačenja lokomotivu koja dolazi povezuju sa Vašom željom da prekinete susrete sa dosadnim ljudima, dok lokomotivu koja odlazi sa radosnim vestima koje ćete iznenada čuti od osoba iz dalekog kraja.

Podeli