Sanovnik

Odlazak


Ako u snu odlazite bez pozdrava - nagla smrt; odlazak sa pozdravom - promena položaja.

Podeli