Sanovnik

Rep


Zakasnićete na važan sastanak; nećete ni u čemu oskudevati; imate li rep - žena Vas vara; susedi će Vam se rugati; sreća i zadovoljstvo; životinja sa dugim repom - uskoro ćete saznati da je protiv vas bila skovana zavera.

Podeli