Sanovnik

Metar


Najčešće se tumači kao znak prevare u koju ćete biti upleteni.

Podeli