Sanovnik

Mraz


Sav trud koji ste ulagali u neki posao neće biti nagrađen.

Podeli