Sanovnik

Prepreka


Naići na neku prepreku (npr. od žice) - na Vašem životnom putu stoje mnoge prepreke.

Podeli

Izaberite pojam