Sanovnik

Put


Ravan i dobar put - uspeh u radu; neravan, krivudav ili strm put - teškoće ili gubitak novca.

Podeli

Izaberite pojam